Artikler om økonomisk vold

En australsk undersøgelse dokumenterer, at ofre for partnervold bokser med langt flere økonomiske og juridiske problemer end den almindelig borger.

UNDERSØGELSE: VOLDSRAMTE KÆMPER MED STRESS OVER JURIDISKE OG ØKONOMISKE PROBLEMER


Ofre for partnervold har 10 gange højere risiko for at blive ramt af juridiske problemer, end tilfældet er for den gennemsnitlige borger. Det viser en spritny australsk undersøgelse, som også dokumenterer, at økonomiske og juridiske problemer forårsager stress og sygemeldinger blandt voldsudsatte


Af Anne-Mette Barfod, 3. juni 2019


Partnervold har vidtrækkende konsekvenser – både fysisk, følelsesmæssigt, økonomisk og juridisk. Det dokumenterer en australsk undersøgelse. Tallene viser, at det ikke kun er selve volden, der rammer hårdt. Voldsudsatte har også 10 gange større risiko for at havne i juridiske problemer end tilfældet er for mennesker, der ikke er udsat for vold. Risikoen for familieretlige problemer er endda 16 gange højere for voldsudsatte sammenlignet med mennesker, der ikke er ramt af partnervold.


Den australske rapport har titlen 'Quantifying the legal and broader life impacts of domestic and family violence', og det er den største repræsentative befolkningsundersøgelse af sin art i landet. Mere end 20.000 borgere over 15 år er blevet interviewet om, hvilke juridiske problemer, de havde bokset med inden for de seneste 12 måneder. De respondenter, som har været udsat for partnervold, havde i gennemsnit stået overfor 20 juridiske problemer inden for det seneste år. Det tilsvarende tal for resten af befolkningen var to.


Ødelæggende for livskvaliteten
De juridiske problemer, som voldsudsatte kæmper med – ud over familieretslige udfordringer - er blandt andet relateret til ansættelse, økonomi og offentlige ydelser. Rapporten konkluderer derfor, at juridiske, økonomiske og jobmæssige udfordringer ofte følger i kølvandet på partnervold. Derfor er der ifølge rapporten brug for en helhedsorienteret indsats i hjælpen til ofre for partnervold.


Rapporten dokumenterer samtidig, at voldsudsatte oplever, at de juridiske problemer ofte også er alvorlige, idet 80 procent af de voldsudsatte rapporterede, at mindst én af de juridiske udfordringer havde alvorlig indflydelse på deres hverdag. I gennemsnitsbefolkningen var det kun 25 procent af respondenterne, der gav udtryk for, at juridiske problemer var alvorlige i hverdagen.


Endnu værre er det ifølge rapporten, at de juridiske problemer kan føre til stress-relaterede sygdomme både fysisk og psykisk, dårligt fysisk helbred, tab af indkomst eller økonomiske vanskeligheder.


Behov for en bred indsats
"Denne undersøgelse højner vores bevidsthed om, hvilken bredere indflydelse partnervold kan have”, lyder det fra forskeren Christine Coumarelos, der har udarbejdet rapporten.


Rapporten viser samtidig, at voldudsatte oftere end andre får brug for professionel hjælp både fra advokater og sundhedsvæsenet. Undersøgelsen dokumenterer derfor, hvor livsødelæggende det er at være udsat for partnervold på adskillige livsområder - og hvor stort behovet er for hjælp til voldsudsatte.


Den australske undersøgelses konklusioner om, hvor ødelæggende partnervold er, bakkes op af en undersøgelse gennemført af VIVE i 2018 under overskriften 'Psykisk partnervold - en kvantitativ kortlægning'. Den viser, at hver 20. kvinde i Danmark i løbet af et år har været udsat for mindst én form for partnervold. Og langt størstedelen af dem, der har oplevet flere slags partnervold samtidig, er kvinder. Volden er ifølge VIVE negativt forbundet med ofrenes trivsel:


"Vi kan se, at mennesker, der er udsat for partnervold, trives betydeligt dårligere end dem, der ikke er. Vi kan også se, at psykisk vold fører til lige så dårlig trivsel som fysisk vold. Og jo flere former for partnervold man er udsat for, jo ringere trives man, siger seniorforsker Mai Heide Ottosen, der er forfatter til rapporten.


Partnervold kan ifølge LevUdenVold.dk være både fysisk, psykisk, økonomisk, materiel, digital og seksuel, og der kan også være tale om stalking.Kilder: Womens Agenda, VIVE


Det er ikke kun selve partnervolden, der rammer hårdt. Voldsudsatte har ifølge undersøgelse også 10 gange større risiko for at havne i juridiske problemer end tilfældet er for mennesker, der ikke er udsat for vold. Risikoen for familieretlige problemer er endda 16 gange højere for voldsudsatte sammenlignet med mennesker, der ikke er ramt af partnervold.

Den australske rapport har titlen 'Quantifying the legal and broader life impacts of domestic and family violence', og det er den største repræsentative befolkningsundersøgelse af sin art i landet. Mere end 20.000 borgere over 15 år er blevet interviewet om, hvilke juridiske problemer, de havde bokset med inden for de seneste 12 måneder. De respondenter, som har været udsat for partnervold, havde i gennemsnit stået overfor 20 juridiske problemer inden for det seneste år. Det tilsvarende tal for resten af befolkningen var to.