Her kan du få hjælp

PENGEVOLD har samlet en liste over steder, hvor du kan få hjælp, hvis du er udsat for økonomisk eller andre former for partnervold.

Få hjælp hvis du er udsat for økonomisk eller andre former for vold

 • Advokatnøglen: Med Advokatnøglen kan du søge blandt alle danske advokater.
 • Kend din retDanmarks Domstole fortæller om, hvordan en retssag forløber.

 • Røde KorsRøde Kors tilbyder støtte og rådgivning til socialt udsatte familier og voldsudsatte kvinder og børn.

 • DannerDanners Krisecenter hjælper kvinder og deres børn, hvis de har været udsat for vold i nære relationer.Danner har desuden en døgnåben telefonrådgivning, hvor både voldsudsatte og pårørende kan få hjælp og råd i forbindelse med vold i nære relationer

 • Dansk Kvindesamfunds KrisecentreDansk Kvindesamfunds Krisecentre er en selvstændig og uafhængig enhed under Dansk Kvindesamfund, der driver to opholds- og rådgivningscentre. De tilbyder anonym rådgivning til både ofre og pårørende.

 • Dansk Stalking CenterForeningen tilbyder specialiseretrådgivning og behandling for udsatte og udøvere af stalking. Dansk Stalking Center tilbyder også gratis og anonym telefonrådgivning.

 • Dialog mod vold: Dialog mod vold tilbyder specialiseret psykologbehandling til voldsramte familier.

 • Hjælp Voldsofre: Hjælp Voldsofre tilbyder at hjælpe og rådgive ofre, pårørende og andre efter en forbrydelse, herunder personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

 • Joan-Søstrene: Joan-Søstrene er en kvindepolitisk forening, der arbejder kvindepolitisk med seksuelle og fysiske overgreb mod kvinder, og yder støtte til kvinder udsat for vold, voldtægt, seksuel chikane og/eller seksuelle overgreb i barndommen gennem kvinde-til-kvinde rådgivning.

 • Lev uden vold: Lev uden vold tilbyder rådgivning til voldsudsatte, voldsudøvere og pårørende. Lev uden vold tilbyder også juridisk rådgivning om eksempelvis skilsmisse, forældremyndighed og kommunale ydelser. Desuden råder Lev uden vold også over efterværnsgrupper, hvor ofre kan få hjælp til at bearbejde voldsoplevelserne, ligesom de har et behandlingstilbud til voldsudøvere.

 • LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre)LOKK er en interesseorganisation, hvis formål er at styrke de enkelte krisecentres arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold med kvinder og børn. LOKK kan eksempelvis hjælpe med at finde nærmeste ledige kvindekrisecenter og har også en døgnåben anonym hotline.

 • Mandecenteret: Mandecenteret tilbyder rådgivning til mænd udsat for fysisk og psykisk vold.

 • Mødrehjælpen: Mødrehjælpen tilbyder behandling af kvinder og børn, der har været udsat for psykisk eller fysisk vold.

 • PsykiskVold.dk af Powerkvinderne


Råd til Livet - hjælp til at komme på fode igen


Genvind overblikket over din økonomi, og få overskud til at komme videre, hvis du har levet i et utrygt parforhold. Ring 33 45 86 00 - og tast 3.


Rådgivningen bliver tilpasset dine behov og kan for eksempel hjælpe dig med:


 • Gældssanering; hvornår er det muligt?
 • Bodeling; hvornår og hvordan?
 • Budgetlægning
 • Hvilke muligheder findes der for at lave aftaler med kreditorer?
 • Spareråd i hverdagen
 • Hvad sker der, hvis man kommer i RKI?


Råd til livet er drevet af Mødrehjælpen. Du kan læse mere her >>