Power og kontrol-hjulet

Magt- og kontrolhjulet er et visuelt værktøj, som illustrerer de almindelige taktikker, som voldelige partnere bruger til at opnå eller bevare magt og kontrol over deres ofre i et forhold. I ydercirklen står der fysisk og seksuel vold, mens der i indercirklen er tale andre former for partnervold - herunder økonomisk og psykisk vold.