Artikler om økonomisk vold

Undersøgelse blandt 862 voldsudsatte kvinder dokumenterer, at økonomien er en stopklods, når kvinden ønsker at bryde ud af forholdet.

UNDERSØGELSE: DÅRLIG ØKONOMI KAN VÆRE EN LÆNKE OM BENET PÅ VOLDSUDSATTE KVINDER


Undersøgelse viser, at gæld, fælles økonomi, fælles hus og oplevelser med økonomisk vold kan være med til at gøre det svært at forlade en voldelig partner og skabe en ny base for børnene. Samtidig kan den voldsudsatte miste støtten fra familie og venner, fordi partneren er kommet imellem dem


Af Anne-Mette Barfod

18. januar 2022


Det kan være svært at forlade en voldelig partner, hvis du ikke har penge på kistebunden og samtidig bekymrer dig for, om du kan finde en nye bolig til dig og dine børn og betale jeres regninger. Samtidig kan du martres af bekymringer for, om du mister forældremyndigheden over dine børn, og om de skal være helt alene med din voldelige partner.


En undersøgelse, der er gennemført af Røde Kors i samarbejde med Als Research, dokumenterer, at både boligsituation, økonomi, usikkerhed om børns fremtid og manglende kendskab til hjælpemuligheder er væsentlige barrierer for voldsudsatte kvinders muligheder for at forlade en voldelig relation. Samtidig oplever mange voldudsatte kvinder, at de mangler et netværk, fordi partneren er kommet imellem dem og deres familie og venner.


Økonomisk bekymringer og utryghed
Et flertal på 57 procent af de adspurgte kvinder oplever ifølge undersøgelsen, at deres boligsituation ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” udgør eller har udgjort en barriere for at forlade en voldelig partner, mens 49 procent af kvinderne svarer det samme i forbindelse med deres økonomiske situation. I relation til bolig og økonomi kan især forhold relateret til gæld, fælles økonomi, fælles hus og oplevelser med økonomisk vold være med til at komplicere mulighederne for at forlade den voldelige relation.


Undersøgelsen viser desuden, at kvindernes manglende kendskab til - eller usikkerhed omkring - de hjælpemuligheder der findes, udgør en væsentlig barriere. Her svarer 57 procent af de adspurgte voldsudsatte kvinder, at de har oplevet dette som en barriere ”i høj grad” eller ” i meget høj grad”.


Blandt de adspurgte kvinder ses der desuden et udbredt behov for hjælp til at finde og etablere sig i en egnet bolig, når de forsøger at forlade den voldelige relation. Det samme gør sig gældende i forhold til behovet for økonomisk hjælp. Knap halvdelen af kvinderne giver således udtryk for, at de ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” har haft behov for hjælp til at finde og etablere sig i en egnet bolig (44 procent), mens en tilsvarende andel angiver det samme i relation til behov for økonomisk hjælp (ligeledes 44 procent).


Der mangler oplysning og hjælp til kvinderne
Resultaterne af undersøgelsen viser, at voldsudsatte kvinder mangler kendskab til de hjælpemuligheder, der findes i relation til bolig og økonomi. Samtidig møder den hjælp, de modtager, ofte ikke de behov, som kvinderne har.


Knap halvdelen af de kvinder, der ikke har opsøgt hjælp til deres boligsituation eller økonomi, har angivet, at de har undladt at søge hjælp, fordi de ikke tror, at nogen kan hjælpe dem (48 procent). Tilsvarende svarer mere end hver tredje af de kvinder, der har angivet behov for hjælp, at de ikke har opsøgt hjælp til deres boligsituation eller økonomi, fordi de ikke ved, hvilken hjælp de kan få.


Når det gælder de kvinder, der har opsøgt hjælp til deres boligsituation og/eller økonomi, viser undersøgelsen, at der er udbredt utilfredshed blandt de voldsudsatte kvinder. Hele 53 procent af de kvinder, der har opsøgt hjælp til at finde en egnet bolig, er således enten ”meget utilfredse” (37 %) eller ”utilfredse” (16 %) med den hjælp, de har modtaget. Tilsvarende er i alt 38 procent af de kvinder, der har opsøgt hjælp til deres økonomiske situation enten ”meget utilfredse” (25 procent) eller ”utilfredse” (13 procent) med den hjælp, de har fået.


Gæld og økonomisk kontrol
De kvinder, der enten aktuelt oplever eller tidligere har oplevet, at deres boligsituation og/eller økonomiske situation udgør en barriere, er desuden blevet spurgt, hvorvidt de har gæld, boliglån eller lignende, der yderligere er med til at komplicere deres muligheder for at komme ud af den voldelige relation. Her har næsten halvdelen af kvinderne (48 procent) svaret, at de i ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” har eller har haft gæld, som gør det svært at forlade den voldelige relation.


I det spørgeskema, som kvinderne har udfyldt i forbindelse med undersøgelsen, har de haft mulighed for at uddybe deres besvarelser, hvilket flere har valgt at gøre brug af. I de åbne besvarelser tegner der sig ifølge rapporten et tydeligt billede af, hvordan både kvindernes bolig- og økonomiske situation er med til at fastholde dem i den voldelige relation. Flere beskriver, hvordan det at have et fælles hus eller fælles økonomi med den voldelige partner er med til at gøre det svært at komme ud af relationen.


En del af kvinderne beretter ligeledes om, hvordan deres partner har udsat dem for økonomisk vold i forskellige afskygninger. Det kan eksempelvis være ved at have adgang til deres bankkonti eller tvinge dem til at overføre penge fra deres egne konti til partnerens eller tiltvinge sig adgang til hævekort og NemID. Derudover er der flere eksempler på, at partneren har optaget lån i kvindens navn, har nedbrudt kvinden psykisk og fået hende til at tro, at hun ikke har kompetencerne til at forstå fælles eller egen økonomi, eller har overbevist hende om, at hun ikke kan klare sig selv økonomisk.


Flere af kvinderne vurderer, at denne økonomiske vold betød, at de selv ikke troede, de havde råd til at flytte fra den voldelige partner, og at de derfor har svært ved at se en anden udvej end at blive i den voldelige relation.


Frygten for at miste børnene
At usikkerhed om børns fremtid kan være en særlig barriere for at forlade en voldelig relation kommer også i høj grad til udtryk i kvindernes åbne besvarelser. Her beskriver mange, at usikkerhed om deling af børn efter deres brud med den voldelige partner og frygten for at miste forældremyndigheden, fylder enormt meget – herunder frygt for at børnene bliver overladt alene med partneren, hvis de vælger at gå. Også her spiller både den boligmæssige og den økonomiske situation en meget stor rolle.


Flere af kvinderne skriver blandt andet, at de er bange for ikke at have råd til en passende bolig med plads til dem og deres børn. Eller at de frygter, at de kan blive nødt til at flytte så langt væk, at de mister retten til at være bopælsforælder.


Samtidig viser undersøgelsen, at de kvinder, der er dårligere økonomisk stillet, i højere grad har behov for hjælp til at finde og etablere sig i egnet bolig, økonomisk hjælp, hjælp til at styrke deres netværk, samt behov for at tale om og bearbejde oplevelser.


Flere af kvinderne giver i deres skriftlige besvarelser udtryk for, at deres oplevelser i forbindelse med de voldelige relationer afskærer dem fra deres venner og familie og forhindrer dem i at opretholde et netværk, der kunne støtte og hjælpe dem ud af relationen. Eller som en kvinde udtrykker det:


”Han lukkede alle mine andre relationer helt af, både familie og venner.”


Kilde: Barrierer og hjælpebehov for at kunne forlade en voldelig relation, Røde Kors i samarbejde med Als Research, januar 2022

En undersøgelse, der er gennemført af Røde Kors i samarbejde med Als Research, dokumenterer, at både boligsituation, økonomi, usikkerhed om børns fremtid og manglende kendskab til hjælpemuligheder er væsentlige barrierer for voldsudsatte kvinders muligheder for at forlade en voldelig relation. Samtidig oplever mange voldudsatte kvinder, at de mangler et netværk, fordi partneren er kommet imellem dem og deres familie og venner.

Et flertal på 57 procent af de adspurgte kvinder oplever ifølge undersøgelsen, at deres boligsituation ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” udgør eller har udgjort en barriere for at forlade en voldelig partner, mens 49 procent af kvinderne svarer det samme i forbindelse med deres økonomiske situation. I relation til bolig og økonomi kan især forhold relateret til gæld, fælles økonomi, fælles hus og oplevelser med økonomisk vold være med til at komplicere mulighederne for at forlade den voldelige relation.


Kilde: Barrierer og hjælpebehov for at kunne forlade en voldelig relation, Røde Kors i samarbejde med Als Research, januar 2022