Artikler om økonomisk vold

En forælder med stærke narcissistiske træk tænker først og fremmest på sig selv og på at få hævn over sin ekspartner - selv om det rammer børnene.

DERFOR BETALER DEN NARCISSISTISKE FORÆLDER IKKE SIT BØRNEBIDRAG


Han kører rundt i en smart sportsvogn. Han poster selfies med sin nye kæreste på Facebook, og han inviterer børnene på luksusferie og giver dem dyre gaver. Problemet er bare, at han ikke betaler sit lovpligtige børnebidrag og presser den anden forælder økonomisk


Af Anne-Mette Barfod


Skilsmissen fra en narcissistisk ekspartner kan være op ad bakke. Et er, at denne mand – eller kvinde – kan have udsat dig og dine børn for psykisk vold i årevis. Et andet er, at du kan risikere yderligere benspænd den dag, du omsider finder kræfter til at søge skilsmisse. Et af disse benspænd kan være økonomien, hvor du kan komme ud for slemme overraskelser.


Psykologerne Signe Hegestand og Sisse Elkjær har begge i deres professionelle liv mødt mange kvinder, som har haft svært ved at forstå, at deres ekspartner ikke vil betale det lovpligtige børnebidrag. I stedet forsøger han - eller hun - at presse sin ekspartner så hårdt på pengepungen, at det går ud over de fælles børn.


”Det kan virke ubegribeligt, at en far – eller mor – vælger at udsætte sin ekspartner for et så massivt økonomisk pres, at børnene lider under det. Det er imidlertid ikke noget særsyn, når ekspartneren har stærke narcissistiske træk. Narcissisten tænker nemlig først og fremmest på sig selv og på at få hævn over den ekspartner, der valgte at forlade ham eller hende”, lyder det fra Signe Hegestand, der er forfatter til bogen 'Psykisk vold - sådan kommer du videre'.


Narcissisten føler sig særlig
”En narcissist føler sig berettiget til særbehandling. Han eller hun føler ikke nødvendigvis, at loven gælder ham og føler sig ikke nødvendigvis forpligtet til at betale det lovpligtige børnebidrag. I stedet beholder han eller hun pengene på sin egen konto og påstår måske, at han ikke har råd eller mulighed for at betale”, påpeger Sisse Elkjær.


Ifølge de to psykologer får mange ekspartnere til narcissister en ganske alvorlig økonomisk lussing, når parforholdet bliver opløst. Det kan være, at narcissisten har optaget fælles lån, som kommer som en overraskelse i forbindelse med bodelingen. Det kan også være, at narcissisten har sparet fede pensioner op til sig selv og skjult penge på kistebunden på ægtefællens og børnenes bekostning:


”Narcissisten ønsker først og fremmest at tage vare på sig selv, og det kan virke helt ubegribeligt for almindelige forældre, som føler empati for børnene. En sund forælder vil som det naturligste i verden tage ansvar for at sikre sine børn et økonomisk fundament også efter skilsmissen. Det samme gælder ikke for en narcissist. Narcissisten har helt grundlæggende svært ved at sætte sig ind i andre menneskers følelser. Det gælder også børnenes, fastlår Signe Hegestand.


Udsat for hævntørst
”Hvis du forlader en narcissist, risikerer du at blive udsat for hævn. Narcissisten har nemlig altid brug for at fremstå som en succes – og en succesrig person bliver ikke forladt af dig. Det passer ikke med det grandiose billede, narcissisten har af sig selv”, lyder det fra Sisse Elkjær.

Ifølge Elkjær har narcissisten ikke en indre refleksion. Han eller hun er ikke i stand til at se sig selv som et fejlende menneske og påtage sig sin del af ansvaret for det forliste parforhold. I stedet retter narcissisten et voldsomt raseri mod ekspartneren. Eksempelvis føler en narcissistisk far sig i sin gode ret til at straffe sine børns mor, og han ser slet ikke, at denne straf rammer hans egne børn. I hans verden gør han alt muligt godt for børnene, fordi han eksempelvis giver dem fine gaver.


”En del af narcissistens straf kan være, at han eller hun udsulter både dig og børnene økonomisk. Det kan ske ved ikke at betale børnebidrag, men det kan også ske ved, at den narcissistiske ekspartner ikke tager ansvar for at finde en fælles, økonomisk løsning, hvis jeres børn eksempelvis går på privatskole. I den situation kan du risikere at stå tilbage med stakkevis af regninger og ubetalte girokort. I stedet for at betale til børnenes skole bruger narcissisten sine penge på sig selv, mens du må betale alle ’rugbrødsregningerne’”, påpeger Signe Hegestand og tilføjer:


”Der er også eksempler på, at narcissisten bruger økonomien som pressionsmiddel for at vinde retten til at blive bopælsforælder.”


Narcissistens skjulte økonomi
Signe Hegestand fortæller, at mange narcissister har en skjult økonomi. Selv om ægtefællen har et hævekort, er det ikke ensbetydende med, at han eller hun har overblik over den fælles økonomi. Narcissisten kan have optaget fælleslån i det skjulte, og Hegestand kender også eksempler på narcissistiske partnere, der har sparet op i det skjulte til sig selv, mens ægtefællen er blevet gældsat:


”Ikke sjældent oplever jeg kvinder, som er endt i RKI efter skilsmissen fra en narcissist, fordi de ganske enkelt står mutters alene med en masse gæld, regninger, manglende økonomisk overblik og det fulde ansvar for børnene. Med til denne farlige cocktail hører, at mange af disse kvinder også er stressede og nedbrudte efter i årevis at have levet med psykisk vold og et økonomisk pres.”


Denne problematik genkender Sisse Elkjær også fra sin psykologpraksis:


”Derfor oplever jeg ofte kvinder, som er langtidssygemeldte med stress, depression, angst og overbelastning. Disse kvinder kan være så medtagede af den psykiske og økonomiske vold, at de til sidst ryger helt ud af dagpengesystemet og på kontanthjælp – hvor de bliver ramt af kontanthjælpsloftet, så de og børnene lever i fattigdom.”


Elsker – elsker ikke
”Vi har alle – med rette – en forventning om, at forældre elsker deres børn, og at både far og mor vil stå på hovedet for at skabe en tryg hverdag for børnene, også efter skilsmissen. Sådan er det bare ikke for en narcissist. Et menneske med stærke narcissistiske træk er sandsynligvis slet ikke i stand til at elske – heller ikke sine egne børn”, lyder det fra Signe Hegestand.


”I stedet bruger narcissisten sine børn som en slags accessories, så han eller hun kan fremstå i et positivt lys i andre menneskers øjne. Børnene skal først om fremmest kaste glans over narcissisten, som gerne fortæller vidt og bredt om sine børns successer, gode karakterer i skolen og præstationer på fodboldbanen. Narcissisten bruger børnene til sin selvpromovering og er sjældent lydhør overfor børnenes behov.”


Sisse Elkjær gør opmærksom på, at narcissisten kan være svær at gennemskue for udenforstående, fordi han eller hun på overfladen virker både venlig, korrekt, hjælpsom og imødekommende:


”Mange narcissister er endog særdeles hjælpsomme og kan nærmest virke selvopofrende og beskedne. Det er et facadespil. Bag masken gemmer der sig et menneske, som er grådigt, beregnende, konfliktskabende og passivt aggressivt – også selv om det går ud over børnene.”


Det økonomiske fundament vakler
Som mennesker har vi brug for en base, og det kræver, at vi har et trygt, økonomisk fundament. Når den narcissistiske forælder rammer sin ekspartner på pengepungen, slår det ifølge Signe Hegestand utroligt hårdt:


”Kan jeg betale mine regninger? Kan jeg overleve? Kan jeg passe ordentligt på mine børn? Det er voldsomme og eksistentielle spørgsmål, og derfor rammer narcissistens økonomiske vold både ekspartneren og børnene som en hammer”, vurderer Signe Hegestand.

”Som ekspartner til en narcissist kan den økonomiske vold være særdeles skadelig og udløse yderligere stressreaktioner. Du kan have fornemmelsen af, at narcissisten ikke stopper, før du er helt udslettet. Du bliver ramt af en altfortærende ild af vrede, fordi narcissistens største skræk helt grundlæggende er at blive forladt. Det skal du bøde for.”


Voldsom stress
”Hvis gælden hober sig op, og du ikke er i stand til at betale, så kører møllen. Det er et enormt stresselement, og dit system får ikke den nødvendige ro, så du kan genopbygge dig selv og skabe en tryg hverdag for dig selv og dine børn. Samtidig kæmper du måske en kamp med narcissisten både i retssager og med myndighederne”, lyder det fra Sisse Elkjær.


”Den økonomiske nedtur er en meget voldsom afskedsgave, og midt i dette kaos skal du forsøge at skabe tryghed omkring dine børn. Det er en umenneskelig opgave.”

Ifølge de to psykologer er det imidlertid vigtigt, at du holder hovedet koldt og søger professionel hjælp, så du kan få dig selv og din økonomi bragt på fode igen. Samtidig er det vigtigt, at du ikke reagerer følelsesmæssigt på narcissistens spind, for det er netop det, som han eller hun hungrer efter.


”Narcissisten har brug for dine reaktioner. Negative reaktioner er bedre end ingen reaktioner, når det gælder en narcissist. Derfor kan du med fordel øve dig i ikke at reagere og ganske enkelt trække dig. Du skal træne dig selv i at belægge dig med teflon og kun svare kort og meget lavpraktisk på narcissistens henvendelser”, anbefaler Signe Hegestand.


Og hvad så med børnene…
Børnene vil ifølge Signe Hegestand efterhånden som de bliver større, begynde at gennemskue deres narcissistiske forælder.


”De vil gennemskue, at deres narcissistiske far – eller mor – både har gode og mindre goder sider. Det er voldsomt som ansvarlig forælder at opleve, at den anden forælder svigter børnene helt fundamentalt. Det eneste du kan gøre, er at forsøge at skabe tryghed omkring børnene og minimere konflikterne.”


Hvis børnene er større, kan du ifølge Sisse Elkjær blive nødt til at lægge kortene på bordet omkring din økonomi og eksempelvis vise dem med tørre tal, at deres narcissistiske forælder ikke taler sandt, når han eller hun eksempelvis fortæller, at det er synd for ham, at du får børnechecken – og at du bruger alle pengene på luksusforbrug som eksempelvis cafeliv, spaophold og biografture.

”Det kan virke ubegribeligt, at en far – eller mor – vælger at udsætte sin ekspartner for et så massivt økonomisk pres, at børnene lider under det", påpeger psykolog Signe M. Hegestand.


Narcissisten ønsker først og fremmest at tage vare på sig selv, og det kan virke helt ubegribeligt for almindelige forældre, som føler empati for børnene. En sund forælder vil som det naturligste i verden tage ansvar for at sikre sine børn et økonomisk fundament også efter skilsmissen. Det samme gælder ikke for en narcissist. Narcissisten har helt grundlæggende svært ved at sætte sig ind i andre menneskers følelser. Det gælder også børnenenes."


Signe Hegestand. psykolog og forfatter til bogen 'Psykisk vold - sådan kommer du videre'.